05135218881 - 05135219527 tm_khavaran@yahoo.com

پروژه سامانه امن (مدیریت دانش و ثبت تجربیات)

مجموعه توسamnعه مسکن با برخورداری از 9 شرکت تحت پوشش یکی از بزرگ‌ترین انبوه‌سازان در کشور است. با توجه به گستردگی فعالیت توسعه مسکن در سطح کشور و تأثیر آن در ساخت‌وساز کشور و همچنین در راستای اجرای سیاست‌ها و اهداف شرکت، تجدیدنظر در روش‌های ساخت و بهینه‌سازی سیستم‌های مربوطه امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

شرکت توسعه مسکن اصول صنعتی سازی را که موجب سرعت، استحکام، کیفیت می‌شود ضروری دانسته و از آن جهت پس از بررسی دقیق سامانه‌های ساخت صنعتی و شرایط خاص مصالح داخل کشور، تجهیزات صنعتی و نیروی انسانی و طبق ایده جناب آقای مهندس حسن فرد‏حصاری مدیر عامل محترم شرکت توسعه مسکن ایران، سامانه جدیدی به نام سامانه امن را معرفی نمود.

سامانه امن توسعه مسکن به دلیل وجود سیستم باربر جانبی مناسب که درعین‌حال عامل اصلی باربری قائم نیز می‌باشد و یکپارچگی دیافراگم‌های سقف با دیوارهای برشی، از عملکرد مناسبی در مقابله با زلزله برخوردار می‌باشد.

در این راستا مأموریت اجرای پروژه آزمونه سامانه امن به شرکت توسعه مسکن خاوران محول گردید. هم‌اکنون این پروژه به مرحله اجرا درآمده است و البته تجارب متعددی نیز در مرحله طراحی و اجرای آن شکل گرفته‌اند. از آنجا که در حال حاضر طراحی و اجرای پروژه سامانه امن دو نیز در دستور کار این شرکت می‌باشد، تصمیم گرفته شد تا در طرح تحقیقاتی حاضر تجربیات و نظرات عوامل درگیر در سامانه امن یک گردآمده و مورد ارزیابی قرار گیرند. سپس اجزای ساختمان و روش‌های اجرایی بهینه بر اساس تحقیقات انجام‌شده قبلی در شورای پژوهش‌های فنی مهندسی توسعه مسکن انتخاب شوند و در گام نهایی برنامه زمان‌بندی بر اساس اجزا و روش‌های منتخب ارائه گردد.

 

امید است بدین ترتیب مانع از تکرار اشتباهات شده و با بهینه‌سازی طرح به اهداف مشخص‌شده در تعریف سامانه امن نزدیک‌تر شویم.

 

  آدرس: مشهد - بزرگراه امام علی - بعد از میدان امام حسن - شهید رفیعی 1

  تلفن: 35218881-051

  051-35219527

  وب سایت: tmkhavaran.com